Terug naar het overzicht
Logo U Gent NL RGB 2400 kleur op wit

Laboratorium voor Analytische Chemie en Toegepaste Ecochemie (ECOCHEM)


De onderzoeksgroep van prof. Du Laing, geaffilieerd met het Labo voor Analytische Chemie en Toegepaste Ecochemie (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent), bestudeert het chemisch gedrag, de (bio)beschikbaarheid en vorm van voorkomen van toxische en essentiële sporenelementen in milieu, voeding en voeders, en gezondheid van mens en dier.

Bijzondere aandacht gaat naar het gedrag van sporenelementen (o.a. As, Se en Ni) in het spijsverteringsstelsel en hun biobeschikbaarheid, aanrijking van landbouwgewassen met essentiële micronutriënten (biofortificatie van o.a. Se en I), onderzoek naar contaminatiebronnen (zware metalen en As), en ontwikkeling en toepassing van analytische methoden om de vorm van voorkomen (speciatie) van de sporenelementen en diens invloed op hun chemisch gedrag en biobeschikbaarheid te onderzoeken.

Het laboratorium is goed uitgerust voor de analytische bepaling van sporenelementen en hun vorm van voorkomen in tal van voedings- en voederstalen, geologische en biologische materialen.

Contact

Coupure Links 653
9000 Gent