Terug naar het overzicht
Logo U Gent NL RGB 2400 kleur op wit

Voedselveiligheid Management & Risicobeoordeling


Voedselveiligheid management en risicobeoordeling zijn 2 verschillende maar nauw verwante onderzoekslijnen.

Voedselveiligheid management situeert zich op operationeel niveau van een agro-voedingsketen (individuele bedrijven of sectoren) en heeft als doel een bepaald level van hygiëne of (microbiologische en/of chemische) veiligheid van de geleverde voedingsproducten te behalen.

Risicobeoordelingsstudies zijn de mathematische berekeningen van blootstelling en verdere interpretatie gedurende risicokarakterisatie om de impact op bevolkingsniveau in te schatten. In dit verband worden zowel microbiologische en chemische voedselveiligheidrisico's voor de menselijke gezondheid opgenomen in het onderzoek, relevant voor verscheidene voedingsketens en -producten.

Het onderzoek naar risicobeoordelingen gaat hand in hand met onderzoek naar voedselveiligheid management, aangezien de uitkomst van risicobeoordelingen toegepast worden als input voor het voedselveiligheid management op operationeel niveau. Risicobeoordeling en risicoanalysestudies zijn nooit een alleenstaand werk en samenwerking met meerdere onderzoeksgroepen en/of belanghebbenden van de agrovoedingsketen is noodzakelijk.

Contact

Coupure Links 653
9000 Ghent