De expertise rond voeding aan HOGENT bevindt zich binnen het interdisciplinaireonderzoekscentrum AgroFoodNature

AgroFoodNature draagt via praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen die zich situeren in de domeinen land- en tuinbouw, voeding en natuur.

Op het vlak van voeding zet AgroFoodNature in op onderzoek naar een duurzame voedselproductie gericht op een divers aanbod van voedingsmiddelen met een hoge nutritionele kwaliteit en met beperkte voedselverliezen in de agro-voedingsketen. Daarnaast is er aandacht voor de shift naar een meer plantaardig voedingspatroon en het beperken van voedselverspilling bij de consument. De huidige voedingstrends kennen een sterke link met gezondheid, alternatieve grondstoffen en procestechnieken. AgroFoodNature ondersteunt bedrijven bij het verkennen van het potentieel van voedingstrends zodat productinnovatie en voedingsclaims wetenschappelijk onderbouwd gebeuren.

AgroFoodNature kent in het bijzonder een focus op innovatie in de verwerking van granen tot bakkerij- en brouwerijproducten, reductie van voedselverliezen en valorisatie van plantaardige reststromen en methodologische aspecten bij het meten van voedselconsumptie en nutriënteninname.

De brouwerij-expertise van AgroFoodNature is onderdeel van het Innovatiecentrum voor Brouwerij & Fermentatie (IBF), een gemeenschappelijke onderzoeksgroep van UGent en HOGENT met een jarenlange traditie van onderzoek met en dienstverlening aan de Belgische brouwerijsector.

Bij het onderzoek van AgroFoodNature ligt de klemtoon op de directe toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten voor de voedingsindustrie (B2B én B2C) en zijn toeleveranciers, voor sectororganisaties uit de agrovoedingssector, voor de consument,…. Onze lesgevers en onderzoekers onderhouden sterke banden met de agro-voedingssector en hebben een uitgesproken voeling met de praktijk. Onze dienstverlening is vooral gericht op start-ups, kleine en middelgrote ondernemingen en omvat het verzorgen van opleiding, advies of praktische ondersteuning bij productontwikkeling, voedselveiligheidszorg, etiketteringswetgeving, voedingswaardeberekening, voedselconsumptie-metingen, …

Contact

Brusselsesteenweg 161
9090 Melle