Terug naar het overzicht
Logo U Gent NL RGB 2400 kleur op wit

In Vitro Biotechnologie en Horticultuur


Plantenweefselcultuur

We bestuderen methodes voor massaproductie van planten a.d.h.v. in vitro cultuurtechnologie (micropropagatie). Interesses richten zich naar adventieve wortel- en scheutvorming en regeneratie van planten.

Seksuele reproductie en kweek

Seksuele reproductie is de basis voor kweek. We bestuderen ploidisatiemechanismes en recombinatie en trachten innovatieve tools te ontwikkelen om het kweekproces te versnellen en verbeteren.

Contact

Coupure Links 653
9000 Gent