Terug naar het overzicht
Logo U Gent NL RGB 2400 kleur op wit

Laboratorium voor Levensmiddelenmicrobiologie en -conservering


Het Labo LFMFP kiest bewust voor een intensieve samenwerking met de voedingsindustrie en hun toeleveranciers evenals met de verantwoordelijke overheidsdiensten om zo de relevantie van hun onderzoek en onderwijs te kunnen blijven garanderen.

LFMFP wil het gedrag van pathogenen en bedervers in de volledige voedselketen zowel kwalitatief als kwantitatief doorgronden, gebruik makend van predictieve microbiologie en microbiële analyse als twee essentiële bouwstenen.

LFMFP heeft lange ervaring in onderzoek omtrent:

  1. het effect van verpakking op het microbieel gedrag in levensmiddelen;
  2. milde conservering- en decontaminatie-technieken om de houdbaarheid van levensmiddelen te verlengen en/of hun microbiële veiligheid te verhogen.

Kwaliteitsborgingssystemen worden onderzocht en geïmplementeerd om de microbiologische veiligheid van geproduceerde levensmiddelen te garanderen en te verbeteren. LFMFP verzamelt data in het kader van blootstellingsbeoordelingen om zo meer accurate microbiële risico-evaluaties te kunnen uitvoeren. Vanwege het economische belang wordt bijzondere aandacht besteed aan mechanismen van microbieel bederf van levensmiddelen, waarbij de detectie en gedrag van virussen in levensmiddelen intens worden onderzocht.

Contact

Coupure Links 653
9000 Gent