Terug naar het overzicht
Logo U Gent NL RGB 2400 kleur op wit

Vakgroep Landbouweconomie


Onderzoek

 • Agrarische bedrijfseconomie, landbouwbeleid en rurale milieu-economie
 • Agro-voedingsmarketing en consumentengedrag
 • Agribusiness marketing en management
 • Rurale Ontwikkelingseconomie
 • MODERNA – Modelling and Optimisation of Decisions in Economics, Resources, Nature and Agriculture
 • Economie en management van natuurlijke hulpbronnen

Onderwijs

De vakgroep Landbouweconomie verzorgt vakken binnen landbouw-economische domeinen, op de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, maar ook op andere faculteiten binnen de Universiteit Gent.

In de bacheloropleiding Bio-ingenieur worden de algemene economische principes en wetmatigheden onderwezen, waarbij in de afstudeerrichting landbouwkunde ook agrarische bedrijfseconomie aan bod komt.

In de verschillende masteropleidingen worden meer gespecialiseerde opleidingsonderdelen onderwezen. Deze vakken staan open voor zowel Belgische als buitenlandse studenten.

De vakgroep staat in voor de coördinatie van de Master of Nutrition and Rural Development en de International Master of Science in Rural Development.

Dienstverlening

 • Adviserende functies bij overheidsinstellingen en bedrijven
 • Evaluatieopdrachten voor studiebureaus
 • Marktonderzoeken voor de agro-industrie
 • Consultatiezendingen naar verschillende continenten
 • Expertises, voordrachten of onderwijsopdrachten in binnen- en buitenland


Contact

Coupure Links 653
9000 Gent