Terug naar het overzicht
Logo U Gent NL RGB 2400 kleur op wit

NutriFoodChem - Onderzoeksgroep Levensmiddelenchemie en Humane Voeding


Uitgaande van de chemische samenstelling van levensmiddelen worden volgende elementen onderzocht:

  • Hoe de levensmiddelencomponenten met elkaar en hun omgeving wisselwerken en wat de gevolgen hiervan zijn op de kwaliteit (vb. ontstaan van ranzigheid door oxidatie) en de veiligheid (vb. hoe de wijzing van eiwitten de detecteerbaarheid van allergenen beïnvloedt) van levensmiddelen.
  • Hoe de chemische veiligheid van levensmiddelen via kwaliteitszorgsystemen en via risicoanalyse kan verbeterd en opgevolgd worden.
  • Hoe innovatie in verpakkingsmaterialen en -technologieën de chemische kwaliteit en veiligheid van levensmiddelen kan verbeteren.
  • Hoe de levensmiddelencomponenten interageren met het menselijk lichaam via in vitro (vb. via celculturen) en in vivo (vb. via dierenproeven) onderzoek om zo op een mechanistische wijze inzicht te verwerven in de relatie voeding en gezondheid.
  • Hoe het voedingspatroon van mensen te beïnvloeden en het effect hiervan op de gezondheid van de mens.

Contact

Coupure Links 653
9000 Gent