Carl Lachat is hoofddocent bij de vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid aan de Universiteit van Gent. Hij heeft een Phd in de toegepaste biowetenschappen aan de UGent. Hij doceert voedingsleer, nutritionele epidemiologie, planning en projectdesign en voedingsgevoelige interventies.

Zijn belangrijkste interesse is de ontwikkeling van doeltreffende manieren om de nutritionele status van kwetsbare bevolkingen in landen met lage en middellage inkomens te verhogen. Deze aanpakken worden geëvalueerd aan de hand van zowel interventie en ontwerpen van observatiestudies, samen met grondige evaluaties van de uitkomst en systematische beoordelingen. Bovenop het empirisch onderzoek ontwikkelt hij actief nieuwe kennis met betrekking tot het verzamelen, managen en integreren van voedings intake data en manieren om de kwaliteit van voedingsonderzoek en de capaciteit voor beter beleid en betere praktijk te verhogen.

Het onderzoek binnen Voeding en gezondheid is verdeeld in twee complementaire pijlers.

In de pijler "biochemische, cellulaire en moleculaire voeding" worden mechanismen van nutritionele en bioactieve componenten onderzocht door middel van in vitro digestie en celcultuurtechnologie.

Terwijl in de pijler "voedingsleer epidemiologie" de effecten van voeding op de mens onderzocht worden door middel van gecontroleerd en gerandomiseerd interventieonderzoek en observatiestudies.

Contact

Coupure Links 653
9000 Gent