Terug naar het overzicht
Logo U Gent NL RGB 2400 kleur op wit

Onderzoeksgroep Organische en Biomimetische Chemie


De onderzoeksgroep Organische en Biomimetische Chemie is gespecialiseerd in het ontwerp en de synthese van gemodificeerde peptiden en nucleïnezuren en methoden voor de conjugatie en labeling ervan.

Meer specifiek kunnen volgende onderzoekslijnen vermeld worden:

 • De constructie van conformationeel gedefinieerde peptide-architecturen. Templaat decoratie, cyclisatie en peptide verstarring (‘stapling’) worden gebruikt om een welbepaalde conformatie op te leggen of de peptiden een verhoogde hydrolytische stabiliteit te verlenen. Verder worden methoden ontwikkeld voor de vaste fase synthese van dipodale en tripodale peptiden. Deze verbindingen kunnen toepassing vinden als peptidevaccins, proteïne mimetica, DNA-bindende liganden en artificiële receptoren of synthetische antilichamen.
 • Het ontwerp van nieuwe methoden voor crosslinken of decoreren van biomacromoleculen zoals peptiden, proteinen en oligonucleotiden. Recent werd een zeer efficiënte furan-oxidatie gebaseerde crosslinkmethode ontworpen voor de plaatsspecifieke labeling of introductie van covalente bindingen tussen twee bindingspartners.
 • Het ontwerp van nieuwe reactieve peptide- en oligonucleotide-gebaseerde probes, inclusief zogenaamde PNA of peptide-nucleic acid probes, voor toepassingen in antisense en antigen strategieën, proteïne en mRNA targetidentificatie en receptorisolatie.
 • Peptidesynthese, modificatie en conjugatie.
 • Methodologieën voor selectieve chemische modificatie van specifieke residuen in peptiden.
 • Constructie van conformationeel verstarde peptiden.
 • Oligonucleotidesynthese, modificatie en conjugatie van ondermeer DNA, RNA, 2’OMeRNA en PNA.
 • Constructie van reactieve probes met geïncorporeerde verborgen reactieve functionaliteit voor nucleïnezuur targetidentificatie.
 • Antisense- en antigenstrategieën.
 • Synthese van gemodificeerde aminozuren en nucleosiden met verborgen reactieve functionaliteit.
 • Induceerbare activatie door UV licht, zichtbaar licht of selectieve oxidatie.

Bioconjugaten / gemodificeerde Biomoleculen: we ontwerpen nieuwe en modulaire synthetische derivatisatiestrategiën, gebaseerd op zogenaamde verborgen reactieve groepen die geactiveerd kunnen worden met behulp van een chemische trigger voor reactie met groepen met complementaire reactiviteit. Methoden worden ontwikkeld voor de synthese van gelabelde proteïnen en nucleïnezuren, chemisch gederivatiseerde proteïnen, proteïne-drug conjugaten en verschillende andere bioconjugaten.

Chemische Toolbox:

Vaste fase synthese van peptiden en kleine heterocyclische peptidomimetica

 • Peptidesynthese, modificatie en conjugatie
 • Methodologieën voor selectieve chemische modificatie van specifieke residuen in peptiden
 • Constructie van conformationeel verstarde peptiden

Vaste fase synthese van oligonucleotiden en analoga

 • Oligonucleotidesynthese, modificatie en conjugatie van ondermeer DNA, RNA, 2’OMeRNA en PNA
 • Constructie van reactieve probes met geïncorporeerde verborgen reactieve functionaliteit voor nucleïnezuur targetidentificatie
 • Antisense- en antigenstrategieën

Nieuwe labelings- en conjugatiemethodologieën

 • Synthese van gemodificeerde aminozuren en nucleosiden met verborgen reactieve functionaliteit
 • Induceerbare activatie door UV licht, zichtbaar licht of selectieve oxidatie


Contact

Krijgslaan 281, S4
9000 Gent