Pack4Food is een consortium van Vlaamse kennisinstellingen en een 50-tal bedrijven, actief in het verpakken van levensmiddelen.

De sectoroverschrijdende doelgroep omvat voedingsproducenten, verpakkingsproducenten, bedrukkers, gasleveranciers, verdelers, machineproducenten, ... Er wordt hierbij gewerkt rond verpakkingsnoden binnen de voedings- en verpakkingsindustrie resulterend in verpakkingsthema’s zoals barrièrematerialen, houdbaarheidsverlenging, begassingstechnieken, duurzame verpakkingen, actieve en intelligente verpakkingen, vulsystemen, hitteresistentie en veiligheid (migratie).

Naast bilaterale projecten met individuele bedrijven zijn een aantal van deze thema’s ook het onderwerp van collectieve onderzoeksprojecten, dit in nauwe samenwerking met bedrijven en onderzoeksinstellingen.

Pack4Food heeft enerzijds als doel innovatie te stimuleren in voedselverpakking, zowel bij voedingsproducenten als bij zijn toeleveranciers (verpakkingsproducenten, vulmachineproducenten,...), en anderzijds bedrijven te ondersteunen bij hun dagdagelijkse verpakkingsuitdagingen.

De voornaamste activiteiten van Pack4Food zijn adviesverlening, ondersteuning bij innovatiedossiers, en het verzorgen van bedrijfsgerichte opleidingen.

Contact

Coupure Links 653
9000 Gent