Terug naar het overzicht
Logo U Gent NL RGB 2400 kleur op wit

Vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten


Het praktijkgerichte onderzoek is gericht op de ontwikkeling van vaccins, pre- en probiotica en het analyseren van de efficiëntie van bestrijdingsmiddelen tegen bacteriën en fungi, belangrijk in de diergeneeskunde en voor de volksgezondheid.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van relevante in vitro en in vivo modellen.
De expertise situeert zich vnl. op het vlak van antibioticaresistentie, met als doel de eventuele overdracht van deze resistentie van dier naar mens in te schatten en maatregelen te definiëren, en de interacties van veterinair en zoönotisch belangrijke bacteriën en fungi met hun gastheer.
Dit heeft betrekking op:

  1. het begrijpen van moleculaire mechanismen van pathogenese;
  2. de ontwikkeling van bestrijdingsmaatregelen tegen infectieziekten.

Belangrijk hierbij zijn agentia die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid (Salmonella, Helicobacter, Campylobacter).


The application oriented research focuses on the development of vaccines, pre- and probiotics and the efficacy-analysis of pesticides against bacteria and fungi, important in veterinary and human health. In vitro and in vivo models are used.

Expertise mainly situates in the field of antibiotics resistance, to estimate the potential transfer of this resistance from animal to human and define measures, and the interaction between bacteria and fungi and their host. This has an effect on

  1. the understanding of molecular mechanisms of pathogenesis
  2. the development of control measurements of infectious diseases. Important here are agents posing a threat for public health (Salmonella, Helicobacter, Campylobacter).

Contact

Salisburylaan 133
9820 Merelbeke