Terug naar het overzicht
Logo U Gent NL RGB 2400 kleur op wit

Onderzoeksgroep Sustainable Systems Engineering (STEN)

De onderzoeksthema's van STEN focussen zowel op methodologische ontwikkelingen en verschillende technologische toepassingen. Vanuit een methodologisch perspectief zijn ecologische duurzaamheidsbeoordelingen de kerntaak van onze expertise. Dit wordt vertaald in ons uitgebreid werk op methodes voor levenscyclusbeoordelingen. Als een ingenieursgroep dekt onze methodologische expertise ook process engineering methodes en analyses van materiaalstromen.

De verschillende methodes worden toegepast op een breed gamma materialen, producten en technologiën. In het bijzonder wordt de beoordeling van grondstoffen en bronnen gedekt door ons werk. Bovendien ontwikkelden we een brede expertise over de bio-economie, inclusief enerzijds bio-gebaseerde processen en producten en anderzijds landbouwkundige en voedingssystemen. We zetten ons in voor de transitie naar een circulaire economie door een optimaal end-of-life management te onderzoeken, inclusief recyclagetechnieken en de analyse van recyclagemogelijkheden. Zo behoren technologiën in de chemische, pharmaceutische en energiesector ook tot onze expertise. Tot slot voeren we ook onderzoek uit op de natuur en natuurlijke bronnen management, met een focus op bodemkwaliteit en ecosysteem diensten.

Het unieke perspectief van de onderzoeksgroep STEN wordt gedefinieerd door deze verschillende technologiën en systemen met duurzaamheidsbeoordelingen te linken vanuit een ingenieursperspectief.

Staff STEN

Contact

Coupure Links 653
9000 Gent