Het labo richt zich op twee onderzoekslijnen: fermentatie en chemische en microbiologische kwaliteit. Het is haar missie om de algemene theoretische kennis toe te passen op de concrete situatie in de voedingsbedrijven en om input te leveren bij de optimalisatie en implementatie van bedrijfsspecifieke installaties en –processen.

Het onderzoek richt zich hoofdzakelijk op menselijke voeding met focus op:

  • valorisatie van nevenstromen;
  • bepaling en productie van bioactieve moleculen, gerelateerd aan functionele en nutritionele waarde van levensmiddelen;
  • microbiologie bij voedingsproducten (pathogenen);
  • microbiële en enzymatische testen van voedingssystemen;
  • inschatting van microbiële/chemische risico’s;
  • evaluatie van huidige en innovatieve technologieën als interventiestrategieën om de kwaliteit van de eindproducten, alsook het irrigatie- of proceswater in voedingssystemen te verbeteren.

De laboratoria zijn uitgerust met fermentoren en downstream-equipment, ondersteund door een microbiologisch (L2), biochemisch en analytisch onderzoekslaboratorium.

Contact

Graaf Karel de Goedelaan 46
8500 Kortrijk