Terug naar het overzicht
Logo U Gent NL RGB 2400 kleur op wit

Voeding en voedselveiligheid


De onderzoeksgroep ‘Voeding en Voedselveiligheid’ is een van de afdelingen binnen de vakgroep Maatschappelijke Gezondheid van de UGent (www.publichealth.ugent.be). Naast onderwijs en dienstverlening is de expertise in deze unit samen te vatten in drie onderzoekniches:

  • Nutritioneel onderzoek naar de invloed van nutriënten, voedingsmiddelen, voedingspatronen en het globale eetgedrag op de volksgezondheid. Dit omvat onder andere ook onderzoek naar lichaamssamenstelling, energiebalans, fysieke activiteit en fitheid en daarnaast ook de invloed van omgevingsfactoren en van levenskwaliteit – zoals bijvoorbeeld slaap en psychosociale factoren zoals stress - op het eetgedrag en de gevolgen daarvan voor de gezondheid. Een recente nieuwe dimensie houdt verband met hedonistische aspecten van eetgedrag.
    De ultieme finaliteit van het onderzoek is gericht op voeding en volksgezondheid en de belangrijkste targets van het onderzoek hebben bijgevolg betrekking op diverse voeding gerelateerde gezondheidsproblemen, zoals overgewicht, hart- en vaatziekten, cognitieve functie en botgezondheid en daarnaast de mediërende factoren en processen die daarin een rol kunnen spelen zoals inflammatie, het darm microbioom, telomeer lengte, metabolomic profiles, enz.
    Het type onderzoek is hoofdzakelijk populatieonderzoek bij gezonde personen, zowel cross-sectioneel als longitudinaal onderzoek - maar ook interventie onderzoek – en dit bij diverse subgroepen van de bevolking (kinderen, adolescenten, volwassenen, ouderen, zwangere vrouwen, enz.)
  • Voedselveiligheid is vooral gefocust op chemische voedselveiligheid in relatie tot omgeving (milieupolluenten zoals bijvoorbeeld dioxines of zware metalen) en in relatie tot voeding technologische aspecten (bv additieven, migratieresidu’s, enz.)
  • Methodologisch onderzoek ter ondersteuning van bovenstaande niches waaronder voedingsinname (bv vragenlijst ontwikkeling), lichaamssamenstelling meting (bv BodPod toestel), statistische technieken voor de studie naar de relatie voeding en gezondheid, probabilistische technieken voor blootstellingsmeting, objectieve stressmetingen (bv cortisol en hartslagvariabiliteit), enzovoort.

Contact

Mia Bellemans (secretariat)
T +32 (0)9 332 36 78
E /

UZ-campus 4K3
De Pintelaan 185
9000 Gent