Artificiële sensoren in voedselveiligheid en klinische diagnose

Op dinsdag 11 september werden onderzoekers en industrie verwelkomd op het slotevent van SynABs,een vijf-jarig GOA-project (Geconcerteerde Onderzoeksactie) rond de ontwikkeling en het gebruik van synthetische antillichamen als innovatieve receptoren voor de detectie van toxische cyclische depsipeptiden in de voedingsketen. Het project ontstond en slaagde dankzij de intensieve samenwerking tussen de onderzoeksgroepen van drie verschillende UGent faculteiten. Prof. Annemieke Madder (Faculteit Wetenschappen), Prof. Sarah De Saeger (Faculteit Farmaceutische wetenschappen) en Prof. Andreja Rajkovic (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen) sloegen de handen in elkaar om via een multidisciplinaire aanpak de problematiek rond detectie van cereulide en beauvericine in voeding aan te pakken. 

De interdisciplinaire samenwerking die ontstond naar aanleiding van dit project, reflecteerde dan ook duidelijk in de diversiteit van het programma. Het werd een namiddag met verschillende insteken, gekaderd binnen een bredere context van het belang van snelle detectiemethoden voor de voedingsketen en de klinische diagnostiek. Het academische plaatje werd naadloos aangevuld met inzichten vanuit de industrie dankzij sprekers als John Chapman (Unilever) en Kathleen Braet (BioMARIC). 

Onderstaand een korte fotoreportage die de sfeer van deze inspirerende namiddag tracht samen te vatten: