Voedselintegriteit in de Europese voedingsketen

Voedselintegriteit in de Europese voedingsketen garanderen: welke rol kan informatie delen spelen?


Neem deel aan de discussie door de enquête in te vullen (15min)!In het kader van FOOD INTEGRITY, een Europees onderzoeksproject dat de integriteit van de Europese voedselketen onderzoekt, bestuderen UGent (België) en TNO (Nederland) de haalbaarheid van een food integrity information sharing system (FIISS), een systeem waarin informatie van verschillende actoren in de voedselvoorzieningsketen wordt verzameld en uitgewisseld. Om de houding van verschillende stakeholders hiertegenover te onderzoeken, wordt een Delphi-studie uitgevoerd die uit drie rondes bestaat. Vandaag wordt de tweede ronde gelanceerd, die openstaan voor alle geïnteresseerden (ongeacht hun deelname aan de eerste ronde).

  • In de eerste ronde namen 119 spelers in de voedingsindustrie deel aan een online bevraging tussen November 2017 en Februari 2018.
  • In de tweede ronde worden deze bevindingen aan u gepresenteerd en krijgt u de kans om uw mening te laten horen en extra vragen te stellen. Door in deze ronde ook naar de mening van andere belanghebbenden (industrie experten, beleidsmakers, authoriteiten, onderzoekers,...) te peilen, willen we een dieper inzicht verkrijgen in de resultaten. 
  • De derde ronde zal georganiseerd worden als een workshop, waarbij de resultaten van de vorige ronden gepresenteerd worden, gevolgd door een interactieve discussie. Bij deze nodigen we u van harte uit om hierbij aan te sluiten. De workshop zal doorgaan in Belfast op 28 mei 2018 van 15.30 tot 17.30 (satellite workshop van de ASSET 2018 conferentie). Registratie is mogelijk via deze link.


Moest u verdere vragen hebben in verband met dit onderzoek, aarzel dan niet om contact op te nemen (fien.minnens@ugent.be).