Urban Crop Solutions, meest innovatief Vlaams starterbedrijf in de voedingssector.

Urban Crop Solutions, meest innovatief Vlaams starterbedrijf in de voedingssector.

Urban Crop Solutions, meest innovatief Vlaams starterbedrijf in de voedingssector.

“De voedingsindustrie is in België, naast de bouwsector, de grootste sector qua omzet en tewerkstelling en vertegenwoordigt een groot deel van de export. Deze sector staat bovendien in de Europese top wat betreft innovatie en ondernemerschap”, aldus prof. Benedikt Sas van de Universiteit Gent en directeur van het expertisecentrum Food2Know.

De voedingsindustrie is met een totaal van 158 776 directe en indirecte arbeidsplaatsen de grootste industriële werkgever in Vlaanderen. Het is een echte KMO-sector, wat sterk bijdraagt tot het behoud van haar eigenheid en gebondenheid aan de regio. Er is dus sprake van een sterke Vlaamse verankering.

Nieuwe start-ups zijn ook een illustratie van de innovatiegraad en dynamiek die de voedingssector kenmerken. Om het belang hiervan onder de aandacht te brengen werd op Europees niveau de FoodNexus Start-Up Challenge in het leven geroepen. FoodNexus is een Europees consortium van multinational voedingsbedrijven en toonaangevende kennisinstellingen dat ernaar streeft om een robuust en sustainable Europees Food System te creëren. De FoodNexus Start-Up Challenge beoogt de selectie van de meest beloftevolle voedingsstart-up in Europa. De eerste Europese finale van deze Start-Up competitie zal plaatsvinden op 13 december in Wageningen.

Vanuit België mogen twee start-ups aan deze Europese finale deelnemen, één uit Vlaanderen en één uit Wallonië. “Voor de Belgische preselectie hebben het expertisecentrum Food2Know van de Universiteit Gent, de Universiteit van Luik en Vlaamse Speerpuntcluster Flanders’ FOOD de handen in elkaar geslagen”, aldus Dr. Isabelle Sioen, Project Manager van Food2Know.

Op Vlaams niveau, heeft een jury van experten uit de landbouw- en voedingssector een eerste preselectie gemaakt van de talrijke Vlaamse deelnemende start-up bedrijven en hun innovatieve voedingsconcepten, waarna de geselecteerde bedrijven hun voorstel hebben verdedigd voor deze jury. “Op ons ING event op 26 oktober bij Willy Naessens, hebben bovendien de geselecteerde deelnemers in namiddag hun bedrijf en innovaties gepresenteerd aan een ondernemerspubliek uit de agro-voedingssector, en werd ’s avonds het bedrijf Urban Crop Solutions als Vlaamse winnaar uitgeroepen”, meldt Koen Tahon van ING.

Urban Crop Solutions heeft nieuwe innovatieve technologie ontwikkeld, waaronder LED verlichting en slimme sturingssystemen, om in containers of gesloten gebouwen aan landbouw te doen. Hierdoor kan ook voedsel worden geproduceerd op voor landbouw minder geschikte locaties, bijvoorbeeld steden, sterk vervuilde gronden, woestijnen etc. Dergelijke technologie draagt bij tot het garanderen van voldoende voedsel voor de groeiende wereldbevolking en toenemende klimaatsveranderingen.

Prijsuitreiking

Urban Crop Solutions ontvangt als Vlaamse winnaar een prijs van Flanders’ FOOD, en ondernemersadvies van onder meer ING. Daarnaast zal Urban Crop Solution deelnemen aan een Europese management boot camp op 11 en 12 december en meedingen naar de prijs van 50 000 euro tijdens de Europese finale in Wageningen op 13 december dit jaar.