Vacature wetenschappelijk medewerker ikv het multidisciplinair PWO-onderzoeksproject MEER DIVERSITEIT IN LANDBOUW EN VOEDING

Vacature wetenschappelijk medewerker ikv het multidisciplinair PWO-onderzoeksproject MEER DIVERSITEIT IN LANDBOUW EN VOEDING

Voltijdse betrekking aan de Hogeschool Gent, faculteit Natuur en Techniek

Verantwoordelijkheden binnen de betrekking:

 • Je staat in voor de uitvoering van boven vernoemd onderzoeksproject en dit houdt volgende taken in (uitgevoerd in samenwerking met de projectcoördinator, de copromotoren van het project alsook met het personeel van de Proefhoeve Bottelare):
  • experimenteel werk:
   • opzetten van teelten en bijhorende teeltopvolging (waarnemen en registreren teelttechnische parameters);
   • oogsten en bemonsteren van teelten;
   • evalueren van de nutritionele meerwaarde van broden op basis van alternatieve granen en pseudogranen en hun potentieel mbt het dragen van voedingsclaims in samenwerking met het projectteam;
 • administratieve, logistieke en materiële organisatie van de projectvoering.
 • resultatenverwerking inclusief statistische verwerking van gegevens.
 • rapportering intern (naar (co)promotoren) en extern (naar projectpartners);
 • organisatie van en deelname aan projectvergaderingen;
 • begeleiden van studenten die in het kader van projectwerking, bachelorproef of stage betrokken zijn bij het onderzoeksproject;
 • verspreiding projectresultaten via wetenschappelijke publicaties, artikels in vakbladen, beurzen, congressen;
 • organisatie van studiedagen, workshops,…
 • meehelpen aan de uitwerking van nieuwe, aanverwante onderzoeksprojecten;
 • je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je vakgroep en de HoGent.

  Voor meer info, bezoek de vacaturepagina van de HoGent.