Terug naar het overzicht
25 mei 2021

Vacature Technicus Faculteit Wetenschappen

Voor de Faculteit Wetenschappen zijn wij op zoek naar een voltijds technicus binnen de vakgroep Organische en Macromoleculaire Chemie (WE07). Het betreft een tijdelijke functie voor een vermoedelijke periode van 1 jaar (vervanging tijdens verlofstelsel titularis). Deze functie behoort tot de functieklasse B, die de graden 4 t.e.m. 6 en de salarisschalen 4.1 t.e.m. 6.2 behelst.

Jouw opdracht

Als technicus ondersteun je de onderzoeksactiviteiten van de organische synthesegroepen binnen de vakgroep WE07, dit met nadruk op het functioneel houden en onderhouden van het uitgebreide toestellenpark (inclusief syntheserobots en scheidingsapparatuur (o.a. HPLC)). Ook verleen je bijstand bij algemene logistieke taken binnen de vakgroep en sta je in voor peterschap en opleiding van nieuwe medewerkers.

Kerntaken

  • Medewerking verlenen aan de wetenschappelijke onderzoeksprojecten van de vakgroep in het algemeen en de synthese onderzoekseenheden in het bijzonder;
  • Coördineren van het dagelijks gebruik en management (onderhoud, op punt stellen en problemen oplossen) van apparatuur voor analyse en synthese van organische en bio-organische verbindingen;
  • Begeleiden van nieuwe gebruikers van de specifieke apparatuur voor DNA- en peptidesynthese;
  • Bijstand verlenen bij ingebruikname nieuwe technieken;
  • Hulp verlenen bij opdrachten van derden;
  • Beheer en onderhoud van de computerinfrastructuur van de onderzoekseenheid;
  • Instaan voor de bestelling, opslag en inventarisering van Produkten met Gevaarlijke Eigenschappen en solventen;
  • Bijstand verlenen bij milieu- en veiligheidstaken (o.a. coördinatie van de afvalstromen).

Occasionele taken

  • Bijstand verlenen aan de organisatie van de practica organische chemie;
  • Bijstand verlenen aan het op punt stellen en de uitvoering van het bachelorproject.

Geïnteresseerd?

Bekijk de volledige vacature en instructies voor sollicitatie hier:

Jits
Bericht geschreven door Jitske Neirinck
Jitske.Neirinck@UGent.be
SHARE