Over ons

Van riek tot vork

Food2Know vormt een centraal aanspreekpunt voor industrie, overheid en andere stakeholders rond diervoeding, voeding en gezondheid en staat garant voor hoog kwalitatief onderzoek en advies.

Food2Know groepeert de wetenschappelijke expertise van 40 onderzoeksgroepen en bestrijkt hierbij het volledige traject van riek tot vork: van laboratoria die werken rond de relatie tussen de samenstelling van diervoeders en de vlees- of viskwaliteit, over conservering- en verpakkingstechnieken, de structurele opbouw van levensmiddelen, de relatie voeding (inclusief nutraceuticals) en gezondheid bij mens en dier, tot de studie van het consumentengedrag en –perceptie.

Aangesloten onderzoeksgroepen bestrijken diervoeding-, voeding- & gezondheidsgerelateerde expertise aan 6 faculteiten van de Universiteit Gent (Bio-ingenieurswetenschappen, Diergeneeskunde, Farmaceutische Wetenschappen, Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Letteren en Wijsbegeerte en Wetenschappen), alsook groepen van Hogeschool Gent, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Antwerpen en Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO).

Crops3

Wat wij doen

 • Topexperten uit de hele voedselketen samenbrengen
 • Interactie met industriële en maatschappelijke stakeholders verhogen
 • Onderzoek op praktijk afstemmen
 • Onafhankelijk, efficiënt en rechtstreeks vragen beantwoorden
 • Kennis verspreiden
 • Innoveren, zowel fundamenteel als meer toegepast
 • Valorisatie en generatie van Intellectuele Eigendom
 • In partnership projectopportuniteiten en –financiering zoeken
 • Training, consulting en opleidingen geven
Food Laboratory
Meeting

Onze visie

De visie van Food2Know is om het preferentiële Excellentiecentrum in België te worden, binnen een internationale, collaboratieve context en om expertise en innovaties te voorzien binnen het veld van diervoeding, voeding en gezondheid.

Onze missie

 • Excellent wetenschappelijk onderzoek en het belang van veilige en kwalitatieve voeding op de gezondheid promoten
 • Wetenschappers van verschillende faculteiten, universiteiten en instituten, actief binnen diervoeding, voeding en gezondheid groeperen en met elkaar in contact brengen
 • De directe interface zijn tussen haar onderzoekers en de industrie, overheid en andere stakeholders
 • Wetenschappelijke en technologische expertise, innovaties, training en advies leveren
 • Multidisciplinaire onderzoeksprojecten met toegevoegde industriële en maatschappelijke waarde initiëren en identificeren