Terug naar het overzicht
25 okt 2020

BioMAGICK

Ontwikkeling van een biomerker toolkit voor de vroege diagnose van gastro-intestinale dysbiose bij kippen

Het project

Vlees van vleeskuikens is een van de meest duurzame bronnen van dierlijke eiwitten en over de hele wereld neemt de productie van vleeskuikens toe. Eén van de belangrijkste uitdagingen van het laatste decennium in de productie van vleeskuikens is de evolutie in het gebruik van antibiotica en de toename van darmsyndromen en ziektes die de gezondheid en prestaties van dieren beïnvloeden.

Dit heeft geresulteerd in een grote behoefte aan biomerkers voor het evalueren van de darmgezondheid waardoor kan voorspeld worden of vleeskuikens al dan niet darmgezondheidsproblemen ontwikkelen (darmontsteking, toename van intestinale permeabiliteit, epitheliale defecten). Dit is essentieel in het rechtvaardigen van het opstarten van een behandeling of het bijsturen van voedingsstrategieën (voederadditieven) ter ondersteuning van de darmgezondheid.

Doelen project

Het BioMagick project beoogt de ontwikkeling van een sneltest die toelaat de darmgezondheid van vleeskuikens objectief te evalueren. Specifiek zal een immunoassay-typetest (ELISA of dip-stick) worden ontwikkeld waarmee antigenen, geïdentificeerd in eerder werk, gedetecteerd worden in fecaal materiaal of intestinale inhoud.

De diagnostische waarde van de gekozen doelwitantigenen zal worden gevalideerd in veldstalen uit een grote cohorte van tomen uit het veld, waarbij in het ideale geval een correlatie terug te vinden is tussen de concentratie van het doelantigen en de zoötechnische prestatie (voederconversie, toename in lichaamsgewicht) van de kippen.

Deze test zou gebruikt kunnen worden om preventieve of therapeutische behandeling te rechtvaardigen en nadien ook het effect van de interventie te evalueren. Bovendien zal snelle detectie bijdragen tot een betere voederconversie, hoger eindgewicht en dus resulteren in hogere economische marges.

Deelnemende partners

  • UGent: Prof. Filip Van Immerseel

Voor meer info over dit project kunt u contact opnemen met Kaat Verplanken.

Contact

Coupure Links 653
9000 Gent

Bekijk meer projecten in het thema #food #health