Het project

Het huidig voedings- en landbouwsysteem staat onder toenemende druk door een aantal maatschappelijke en milieu-uitdagingen. Om daaraan tegemoet te komen, is er actie nodig op verschillende niveaus met o.a. aanpassingen in het huidig voedingsproductiesysteem en in consumptiepatronen, en onderzoek naar het potentieel van nieuwe technologiën voor eetbare biomassaproductie. Een opkomende en potentiele doorbraaktechnologie die momenteeel onderzocht wordt, is de introductie van gekweekt vlees, ook wel schoon vlees of in vitro vlees genoemd.

Gekweekt vlees werd enorm gesubsidieerd door high-end investeerders in het afgelopen decennium. Dit succes qua fondsenwerving is voornamelijk toe te schrijven aan beweringen dat het de smaak en textuur van echt vlees behoudt, terwijl het tegelijk tegemoet komt aan voorvechters van dierenwelzijn en bezorgdheden omtrent de duurzaamheid en het milieu. Toch zit de ontwikkeling ervan nog in een vroeg stadium: verschillende technische uitdagingen verhinderen momenteel een succesvolle introductie op de markt. Het productieproces moet verbeterd worden om een kostenefficiënt, veilig en eetbaar product te hebben. Daarbovenop blijft de perceptie van consumenten en belanghebbenden een uitdaging en zou die constant gemonitord en correct aangepakt moeten worden. Ook ontbreekt op dit moment nog een grondige beoordeling van de duurzaamheid voor het milieu.

Het CUSTOMEAT project heeft als doel de kennis over deze onderzoekstekorten te vergroten en bij te dragen tot de technologie die nodig is om in vitro vlees te produceren door expertise vanuit het biomedische onderzoeksveld te integreren met know-how uit de voedingstechnologie.

Het wetenschappelijk consortium van dit project bestaat uit de volgende partners:

  • Universiteit Gent, Laboratory for Animal Nutrition and Animal Product Quality (LANUPRO) – Prof. Stefaan De Smet
  • Universiteit Gent, nutriFOODchem – Prof John Van Camp, dr. Charlotte Grootaert
  • Universiteit Gent, Food Structure & Function Group (FSF) – Prof. Koen Dewettinck, dr. Daylan Tzompa Sosa
  • Universiteit Gent, Dpt. of Virology, Parasitology and Immunology – Prof. Catharina De Schauwer, Prof. Bert Devriendt
  • Universiteit Gent, Agro-food Marketing and Consumer Behavior (AFMCB) – Prof. Wim Verbeke, dr. Yung Hung
  • Universiteit Gent, Sustainable Systems Engineering (STEN) – Prof. Jo Dewulf, dr. Thuy Trang Nhu
  • Universiteit Gent, Polymer Chemistry and Biomaterials Group (PBM) – Prof. Sandra Van Vlierberghe
  • Universiteit Gent, Research Group Medical Cell Biology – Prof. Jolanda Van Hengel
  • KULeuven, Campus Kortrijk, Unit Development and Regeneration – Prof. Lieven Thorrez
  • Universiteit Gent, Food2Know – Prof. Benedikt Sas, dr. Kaat Verplanken

Het CUSTOMEAT project loopt van 1 oktober 2020 tot 30 september 2023 en wordt gesubsidieerd door het FWO (SBO: S002821N).

Voor meer informatie over dit project, contacteer Kaat Verplanken.

Partners CUSTOMEAT

Contact

Coupure Links 653
9000 Gent