Terug naar het overzicht
26 okt 2020

EFFSep

Strategisch basisonderzoek rond voorbehandeling van biomassa voor de scheiding van macronutriënten

Het project

Vlaanderen heeft de visie om tegen 2050 een circulaire economie te zijn. Met dit economisch systeem wil men de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaliseren en waardevernietiging minimaliseren. In een circulaire economie worden o.a. nevenstromen en nieuwe biomassa’s (algen, zeewier, etc.) uit de agrovoedingsindustrie gebruikt als grondstof voor het maken van nieuwe producten met toegevoegde waarde; op die manier kan veel verlies aan biomassa vermeden worden.

Om hoogwaardige producten te maken op een economisch rendabele manier vertrekkende vanuit nevenstromen of nieuwe biomassa’s van de agrovoedingsindustrie is het van belang dat de productiekost in verhouding staat tot de uiteindelijke waarde van het eindproduct. Daarom is het belangrijk dat de aanwezige macro- en micronutriënten, in hun bioactieve vorm, zo goed mogelijk worden bewaard en zo efficiënt mogelijk vrijkomen (= hoge rendementen) doorheen het verwerkingsproces. Hierbij vormt het isoleren van functionele nutriënten een bijzondere uitdaging.

Het EffSep project heeft als doel kennis te verwerven over hoe macronutriënten (eiwitten, polysachariden en lipiden) te stabiliseren en te extraheren uit verschillende soorten van biomassa’s via combinaties van eenheidsbewerkingen, die voorafgaan aan een scheidingsproces en de verdere downstream processing.

De geëxtraheerde macronutriënten moeten na verwerking ook kunnen worden vermarkt als functionele voedings- en/of diervoederingrediënt of als additief, m.a.w de processing moet food grade zijn en moet conform zijn met de huidige regelgeving.

Om de verschillende technologieën te benchmarken en te evalueren, zal het onderzoek zich richten op de vrijstelling van functionele macronutriënten in welgekozen modelstromen waarvan gekend is dat de vrijstelling van macronutriënten een uitdaging vormt. Op die manier wil het EffSep de fundamenten leggen voor verder onderzoek dat de vertaalslag maakt naar de industrie en finaal zal leiden tot innovaties in processen voor stabilisatie en isolatie in functie van de specifieke nevenstromen van bedrijven actief in de agro-voedingssector.

Deelnemende partners:

  • UGent: Prof. K. Raes (coördinator), Prof. E. Van Damme, Prof. A. Skirtach, Prof. K. Dewettinck, Prof. S. Demeester, Prof. B. Sas, dr. Kaat Verplanken
  • KU Leuven: Prof. J. Delcour, Prof. A. Van Loey, Prof. I. Foubert, dr. K. Brijs, dr. K. Gebruers
  • UHasselt: Prof. D. Vandamme
  • Flanders’ FOOD: dr. Maarten Uyttebroek

Dit project wordt gefinancierd door Vlaio als c-SBO (HBC.2019.002).

Voor meer info omtrent dit project kan u contact opnemen met Kaat Verplanken

Partners EFFSEP

Contact

Coupure Links 653
9000 Gent

Bekijk meer projecten in het thema #feed #food