Terug naar het overzicht
21 okt 2020

Het Menapisch Varken

Herontdekking van het Menapisch varken en reconstructie van zijn vleesproducten

Het project

Reeds in de Romeinse tijd was Vlaanderen bekend voor z'n uitstekende varkensvlees, namenlijk dat van het Menapisch Varken. Het werd geëxporteerd vanuit Menapië over het hele Romeinse rijk.

De Menapiërs, een barbaarse, Keltische volksstam die leefde in de streek tussen kust en Schelde, verwerkten het half wild, half gedomesticeerd varken.

Dankzij oude geschriften en opgegraven botten kon het ras door middel van kruisingen in rassen, experimenten met voeding en onderzoek opnieuw tot leven gebracht worden.

Deelnemende partners:

  • AG-S
  • Corma
  • Dierendonck Butchery
  • Universiteit Gent

Doelen project

De algemene doelstelling van dit project is het uitvoeren van noodzakelijke experimenten en multidisciplinair basisonderzoek die moeten leiden tot de renovatie van het zeer kwaliteitsvol, authentiek Menapisch varken en varkensvlees, als een niche product van hoogwaardige kwaliteit en met hoogwaardige smaak gebaseerd op een product uit de Romeinse tijd en met een uniek Vlaams karakter.

Het is de bedoeling om twee verschillende gekruiste types van het Menapisch varken te kweken: een super premium en een premium. Om hiertoe te komen is een fundamentele en multidisciplinaire aanpak nodig met zowel biologisch, zoötechnisch als voedingstechnologisch onderzoek gebaseerd op referentiemateriaal uit historische en archeologische bronnen.

Voordelen project

De focus van het R&D project ligt op het onderzoek dat nodig is voor de reconstructie en het valoriseren van vleesproducten gebaseerd op het vergeten en oude Menapisch varken, het oudste Vlaamse exportproduct dat reeds in de Romeinse tijd uitermate werd gewaardeerd vermoedelijk omwille van zijn superieure eetkwaliteit (smaak en textuur).

Het streven is om zo een uniek, authentiek, en typisch Vlaams niche product op de markt te brengen, en zo het onderscheidend vermogen van de industriële en artisanale partners significant te verhogen, leidend tot een competitief voordeel. Dit consortium met enkel Vlaamse partners streeft ernaar een nieuw Vlaams voedingsproduct op de markt te brengen dat een toegevoegde waarde zal creëren voor de Vlaamse varkenssector. Het is dus niet gericht op een verhoging van de productiehoeveelheid van varkensvlees en afgeleide producten.

Contact

Coupure Links 653
9000 Gent

Dit project in beelden

Men Var 6
Men Var 5
Men Var 4
Men Var 3
Men Var 2

Bekijk meer projecten in het thema #feed #food